Puckenbladet är föreningens egen tidning. Den utkommer en gång per säsong, vanligtvis i slutet av februari. Puckenbladet är även föreningens viktigaste inkomstkälla tack vare de talrika annonserna. Tack vare detta understöd skapas möjligheter till en sund och bra verksamhet. Antalet lag växer även från år till år med en växande budget som sidoeffekt. Därför är vi oerhört tacksamma för den goda vija och förståelse som finns i nejden att understöda vår verksamhet. Dessutom är tidningen en uppskattad och läsvärd tidning.

De senaste numren av Puckenbladet (klicka för att läsa)


2018-2019 2017-2018 2016-2017

För annonsörer

I mediakortet hittar du annonspriserna och olika alternativ, samt nödvändig information. Allt annonsmaterial bör skickas till puckenbladet@gmail.com senast före deadline.